Ensol and Techsup

Xəyallarımızın Layihəsi Ürəklərimizin arzusudur….

          Hər birimiz yaşadığımız həyatda ən azı bir neçə dəfə hansısa tikinti alətini əlimizə almış və nəyisə düzəltməyə- qurmağa cəhd göstərmişik. İstər uşaqlıqda, istərsə də yaşa dolduqca həyatımızın müxtəlif anlarında … Read more

Ağıllı Evlər (Smart Home)

Müasir evlər, başqa sözlə desək ağıllı evlər gələcəyimizin ayrılmaz bir hissəsidir. Məhz bu evlərdə bütün telekommunikasiya sistemləri, idarəetmə, tənzimləmə və digər zəruri olan hər bir şey birbaşa avtomatik qaydada yaxud… Read more

Tansformatorlar haqqında ümumi məlumat

Transformatorlar dəyişən cərəyan şəbəkələrində gücü və şəbəkə tezliyini dəyişmədən gərginliyi bir qiymətdən başqa bir qiymətə çevirən statik elektromaqnit qurğulardır. Transormatorlar elektrik şəbəkəsinin əsas avadanlığı olmaqla bütün yarımstansiyaların ayrılmaz elektrik qurğusudur…. Read more

Alternativ Elektrik Enerjisi

Qeyri neft sektorunun inkişafı, həmçinin neftə olan asılılığı azaltmaq məqsədi ilə alternativ elektrik enerjisinə və xüsusilədə bu sahənin külək və günəş enerjisinə olan maraq getdikcə artmaqdadır. Əbəs yerə deyil ki,… Read more